Както знаем поддръжката и своевременните ремонти на пътищата и съоръженията е основна предпоставка за дълготрайната им и пълноценна експлоатация. Това в особено голяма степен се отнася за пътните асфалтови настилки, които са подложени на постоянно натоварване и неблагоприятни атмосферни влияния, особено в градска среда.

Гумите на превозните средства създават продължително натоварване, което се поема основно от пътната настилка. Температурните разлики пък, предизвикват допълнителни деформации – разширяване и свиване.Това са двете основни причини за образуване на малки повърхностни пукнатини на асфалтовия път, в които прониква вода и в последствие допринася за отслабване на покритията. По този начин, ако пукнатините не се запълнят възможно най-скоро след отварянето им, се появяват много нови пукнатини, а съществуващите се разширяват и правят пътя неизползваем.

Запълване на пукнатини в асфалт

Запълването на пукнатини и фуги в асфалта е технология за ремонт на пътни повърхности, която се използва масово в цял свят от десетилетия. Асфалтът задържа водата извън пукнатините и ограничава навлизането на влага и отлага ерозията на пътищата.

За запълване на пукнатините на асфалтов път се използват гъвкави еластични запълващи материали, най-често са на база гума и асфалт, които създават добра връзка със стените на пукнатините, като в последствие се деформират заедно със самите пътни настилки, предпазвайки основите им от навлизането на вода. Животът на пътя се удължава и разходите по поддръжката намаляват значително през времето на експлоатация.

Важни етапи при запълване на пукнатини в асфалт

Процеса по запълване на пукнатини в асфалта се състои от два важни етапа – подготовката на самите пукнатини и полагането на пълнителите. Колкото по-добре е изпълнена подготовката, толкова по-голям е шансът запълващият материал да се свърже трайно с настилката и да изпълни предназначението си. Затова пукнатините на асфалтовия път трябва да са изчистени от всякаква мръсотия, прах и раздробени частици, а пълнителят да е с чиста и суха повърхност след изливане.

Най-подходящото време за запълване на пукнатини в асфалта

От гледна точка на материалите, пукнатините могат да се поправят със студени или с горещи пълнители. Изборът на материал зависи от типа и количество гума и смесител, и от типа на асфалта, който се използва. Най-подходящото време за изравняване и запълване на пукнатини в асфалта е по време на късното лято до ранната есен, когато температури не са чак толкова високи и позволяват на пукнатини да се разтворят до средни размери. Важно условие за качество запълване е да се избягват валежите по време на работа.

Запълването на пукнатини на асфалтов път е най-ефективно и най-икономически изгодно, когато се прилага на продълговати и напречни пукнатини.

Освен безспорната икономия на средства за поддръжка на пътната инфраструктура, запечатването на пукнатините в настилките спестява средства и на водачите на моторни превозни средства. Разходите за ремонти на автомобилите намаляват, пътищата стават по-безопасни и бързи, а пътуванията по-комфортни.