Основни познания за видове асфалтови смеси

Асфалтобетонът е широко разпространен по целия свят материал за строеж на пътища и благоустрояване на територията. Той представлява смес от битум и природни минерали. Ще разгледаме неговия състав и теглото на 1 куб.м асфалтобетон, което е важно при изпълнение на различни разчети.

Трябва да се отбележи, че съществуват технологии, чрез които може да се получи битум, който запазва вискозитет до 5 градуса по Целзий. Освен това, някои съвременни техники за обработка позволяват масло за създаване на течен битум, които не замръзва при температура от -30 градуса по Целзий.

Видове Асфалтови Смеси

Асфалтовото покритие се състои от следните съставки:

  • Чакъл или трошен камък , натрошен на фрагменти;
  • Пясък (силициев диоксид или шлака);
  • Битум - смолисто вещество.

Минералните компоненти на този материал осигуряват здравина, докато битумът е тяхното свързващо вещество. Подобно на всички смоли битумът има вискозна консистенция само в горещо състояние. Следователно, сместа се поставя само на горещо.

Обърнете внимание! Технологията за полагане на пътно покритие в различните страни е еднаква, само че качеството на платното зависи много от състава на сместа, в която се добавят съвременни компоненти, подобряващи нейната характеристика.

Асфалтовото покритие с чакъл, пясък или битум

В зависимост от съдържанието на минерални компоненти в сместа, тя се разделя на три групи:

Група А – минерално съдържание 50-60%

Група Б – минерално съдържание 40-50%

Група В – минерално съдържание 30-40%

По отношение размера на фракциите трошен камък или чакъл, този параметър се регулира от държавните стандарти. В съответствие с това, в сместа се добавя чакъл с големина 10-20 мм. Такъв материал се използва за нанасяне на повърхностния слой на пътното платно.

Следва да отбележим, че съществува още едрозърнест асфалтобетон, в който участва трошен камък с размери на фракциите до 40 мм. Той също се използва при строителство на пътища. Тази технология се счита за традиционна, в резултат на което се използва повсеместно.

В зависимост от условията за експлоатация на пътното платно, в асфалтовите смеси могат да се добавят полимери, придаващи едни или други свойства. Много често от добавките зависи и цената на материала.

Полагане на асфалт

Физико-механични свойства на асфалтовата смес

Тегло и плътност. Качеството на покритието много зависи от физико-механичните свойства, реграментирани в държавните стандарти. Съгласно тези нормативи плътността и теглото на 1 куб.м асфалтобетон зависи от пясъка, който се съдържа в него.

В зависимост от това, теглото представлява:

  • кварцов пясък 2200 кг на куб.м
  • шлака на пясък 2350 кг на куб.м

Вторият показател е по-голям, защото сместа с шлаков пясък е по-уплътнена. Разбира се, теглото на едрозърнестия асфалтобетон се различава, тъй като в него се използва трошен камък на големи фрагменти. Трудно е да се изчисли с точност, но усреднено теглото му съставлява 2100 кг на куб.м. Тези цифри имат значение при разчета на количеството материал за изпълнение на една или друга работа. Освен това данните за теглото може да потрябват при изчисления на пътното покритие, разчет на товароподемна техника и брой машини за извоз на старото пътно покритие.

свойства на асфалта

Обърнете внимание! Нормите за разход, според които се полага асфалтобетон, зависят от марките смеси. Тези данни позволяват да се избегнат грешки при изпълнение на разчетите и самостоятелна работа.

Трябва да добавим, че за увеличаване грапавостта на пътното покритие и съответно по добро сцепление на автомобилните гуми с пътя, в асфалтобетонните смеси се добавя повишено количество удребнен чакъл. Неговото съдържание може да достигне 80%. Понякога сцеплението на пътя се подобрява с добавянето в състава на наситнени рециклирани гуми. Изменението на състава, разбира се, се отразява на плътността и теглото на материала. Затова може да се получат точни указания само от производителя на смесите.

асфалтиране

 

Ако сте решили да благоустроявате територията, да изпълните алея, покрив или площадка от асфалтобетон, предварително е необходимо да пресметнете разхода му. Това ще ви позволи да знаете точното количество, стойност на материала и труд за изпълнение на заплануваните работи. Но това определено е задача за професионално подготвени и опитни специалисти. Ще ги намерите при нас, винаги когато запланувате работа с асфалтови смеси около дома или вилата, по площадки, дворове, паркинги, алеи, улици и др.

Подайте запитване за цена

 
1 Start 2 Complete